Những nguyên tắc bắt buộc phải biết đến!

1.Tầm quan trọng của chính sách “cắt lỗ” tự động 6-7% đối với việc mua cổ phiếu.

Hãy kiên nhẫn khi đúng, hoặc “chốt lời từ từ“.

2.Giá trị của vốn tâm lý, và cách làm chủ tâm lý của chính bạn cho phép bạn hoạt động ở một vị thế lớn.

3.Chỉ tập trung vào một vài vị thế, và việc đa dạng hóa – “bỏ trứng vào nhiều rổ” – là không cần thiết.

4.Định thời điểm thị trường là một việc có thể làm được và rất cần thiết, bất chấp những tuyên bố ngược lại của những người không thể làm được.

5.Những sai lầm mà người mới hoặc nhà đầu tư lười biếng mắc phải, chẳng hạn như việc mua trung bình giá xuống hoặc chỉ mua cổ phiếu giá rẻ.

6.Cách O’Neil đã áp dụng tiền lệ lịch sử vào lý thuyết hộp để đưa ra các mẫu hình giá củng cố (“nền giá”), chẳng hạn như: cái nêm; cốc-tay cầm; hai đáy; hộp vuông; nền giá phẳng; và cờ cao thắt chặt.

7.Sử dụng điểm mua sớm “pocket pivot” để đạt được lợi thế trong điều kiện thị trường khó khăn.

8.Sử dụng khoảng trống tăng giá như điểm mua để nhảy vào một số cổ phiếu mạnh nhất.

9.Những điểm tốt hơn của kỹ thuật bán khống kiểu O’Neil.

5 Likes