Những tuổi tuyệt đối không được cúng động thổ xây nhà trong năm 2024

Trong năm 2024, các tuổi phạm Hoang ốc, Kim lâu, Tam Tai, Thái Tuế, Cửu Diệu Tinh Quân tuyệt đối không đứng cúng động thổ xây nhà, nếu không muốn gánh xui xẻo, rủi ro. Khi xem xét tất cả các hạn có trong một năm, mỗi tuổi đều sẽ gặp phải ít nhất một hạn xấu. Các tuổi phạm Hoang Ốc được định nghĩa là ngôi nhà hoang vắng, không có người cư trú, gắn liền với ba thế sát xấu gồm Địa Sát ( bệnh tật ), Thọ Tử ( chia ly ), và Hoang Ốc ( nghèo khó ). Xây nhà trong năm hoang ốc có thể dẫn đến hao tổn tiền tài, thua lỗ liên miên trong công việc kinh doanh, sức khỏe giảm sút, và gây ra mâu thuẫn, bất hòa trong mối quan hệ gia đình.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/nhung-tuoi-tuyet-doi-khong-duoc-cung-dong-tho-xay-nha-trong-nam-2024-18824021100455032.chn

2 Likes