Những vùng chú ý cho VNINDEX tuần mới ? Review những cổ phiếu có thể thiết lập đỉnh lịch sử mới?

Những chú ý tuần mới?

10 Likes

Hay quá add. Thanks

1 Likes

Tiền vào BĐS + Dệt may vẫn mạnh mẽ nhể :slight_smile:
Danh mục chia sẻ trong video PV2 STK đóng CE
HU4 D11 tăng mạnh

4 Likes
7 Likes

Video qua mình đã nói về khả năng cao tạo đáy 2, sáng sớm cũng nói về việc nay. Hiện tại cũng vẫn đúng kịch bản dự báo NĐT nên cơ cấu tk các mã BCTC quý 4 tốt và triển vọng quý 1 sáng như BĐS CK Đầu tư công…nếu hàng đã có sẵn thì cứ FL lại múc dần tập đánh T0 :smiley:

4 Likes

VNINDEX tạo đáy xong chưa ? Chú ý những dòng cổ phiếu nào?

5 Likes