NKG dẫn đầu dòng tiền vào thép, HPG HSG cũng theo thôi, thép nhỏ cũng đua tiếp

, ,

Dòng tiền nay vào thép sẽ tiếp tục tăng lên, thép to đã tăng thì thép nhỏ cũng sẽ nối tiếp. Ace không nên bỏ qua dòng này trong giai đoạn này.
Thép