NKG, FTS, SJS vào rổ MSCI Frontier Markets

, ,

Ngày 13/2, MSCI công bố kết quả cơ cấu danh mục quý I của MSCI Frontier Markets Indexes, với cổ phiếu Việt Nam NKG, FTS và SJS lọt vào rổ chỉ số. MSCI thêm mới 9 mã vào rổ và thêm 11 mã vào rổ, trong đó có 3 từ Pakistan, 1 Morocco, 1 Slovenia, 1 Romania và 3 đến từ thị trường Việt Nam FTS, NKG và SJS.
Kết quả cơ cấu danh mục quý I tập trung vào nhóm tài chính, bất động sản, tiêu dùng, vật liệu, năng lượng và cổ phiếu Việt Nam duy trì tỷ trọng lớn nhất. Sau kết quả cơ cấu quý đầu năm, số lượng mã thành phần MSCI Frontier Markets Indexes giảm xuống 209 mã và các thay đổi sẽ có hiệu lực vào 29/2. Kết quả cơ cấu danh mục quý II của các chỉ số thuộc MSCI sẽ được công bố vào 14/5.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/nkg-fts-sjs-vao-ro-msci-frontier-markets-2024213144726796.htm

3 Likes