NKG update BSC

Khuyến nghị mua cổ phiếu NKG với giá mục tiêu 1 năm là 27.200 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Kết quả kinh doanh 2020 của CTCP Thép Nam Kim (NKG) chứng kiến lợi nhuận tăng gấp 6 lần lên 295 tỷ đồng, mặc dù doanh thu giảm 5,1% so với năm trước về 11.560 tỷ đồng. Kết quả khả quan có được nhờ hoạt động tái cấu trúc sản xuất, giảm nợ vay trong năm 2019 và đà tăng giá HRC tăng trong 2H2020.

Công ty đặt kế hoạch kinh doanh 2021 tăng mạnh với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Doanh thu: 16.000 tỷ (tăng 38% so với năm ngoái); lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. BSC đánh giá kế hoạch của NKG là khả thi nếu nhìn vào tình hình đơn hàng xuất khẩu khả quan đến giữa quý II/2021 của công ty và diễn biến giá HRC trên thị trường. Niên độ 2019/2020, HSG sẽ trả cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

BSC dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2021 của NKG đạt 27,7% so với năm trước với doanh thu ghi nhận 14.762 tỷ đồng với động lực đến từ tăng trưởng 15% về sản lượng (810 nghìn tấn) và tăng giá bán theo giá HRC (tăng trưởng 12%). Lợi nhuận sau thuế dự báo đạt 600,5 tỷ đồng (tăng trưởng 103%), EPS = 3.397 đồng/CP (giả định trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%).

BSC khuyến nghị mua cổ phiếu NKG với giá mục tiêu 1 năm là 27.200 đồng/CP dựa vào phương pháp so sánh P/E với P/E mục tiêu là 8 lần, được cân nhắc dựa trên hiệu quả sinh lời, triển vọng kinh doanh và mức chiết khấu thị trường dành cho cổ phiếu.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056