NKG và cái kết chưa coa điểm dừng

Báo cáo tc q1 đã ra cũng như các cty cùng ngành.
Lãi lãi lãi trong cơn sóng thép này thì target cho 2021 mở ra là bao nhiêu chưa xác định đỉnh.
Dự đoán trong lộ trình ổn định:
target Q2: 4x (x thanh niên)
Target Q3: 5x
Target Q4: 6x

1 Likes

lãi khủng