NLG có gì hot vậy

NLG có gì mà nn mua vậy

Thấy dragon capital gom NLG nhiều á

1 Likes

nay thấy mình nó sanh hii

1 Likes

DXG đấy, có mặt DC đấy, cũng xanh đấy :smiley:

1 Likes

NLG thấy lãnh đạo với nước ngoài múc nhiều quá nên cp hồi phục lun, mà mạnh nhất dòng bds mới ghê chứ

1 Likes

Hồi đi để mấy con bđs khác còn ngóc đầu đc lên. hic

1 Likes