NLG: "Ém" loạt tài liệu, kỳ vọng nào cho Nam Long 2024 khi năm qua kinh doanh suy giảm?

Công ty Đầu tư Nam Long đã bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với Nghị quyết số 45a/ 2022/ NQ - HĐQT/ NLG ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Nam Long và CTCP Southgate. Ngoài ra, NLG cũng không được phép công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các công văn của Công ty Nam Long và công ty con, đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các công ty khác.
Tuy nhiên, lãi ròng năm 2023 của NLG vẫn giảm 13% so với năm trước, còn gần 484 tỷ đồng và chỉ mới mới thực hiện được 82% kế hoạch năm. Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NLG tại cuối tháng 12/ 2023 là 28,6 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doanh-nghiep/em-loat-tai-lieu-ky-vong-nao-cho-nam-long-2024-khi-nam-qua-kinh-doanh-suy-giam-202199.html

6 Likes