Nỗ lực đóng điện dự án đường dây 220kV Huội Quảng – Nghĩa Lộ trong quý I/2024

Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia ( EVNNPT ) Phạm Lê Phú đã kiểm tra công trường đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ và trạm biến áp ( TBA ) 220kV Nghĩa Lộ.
Dự án này là các dự án trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia ( EVNNPT ), với quy mô gồm 2 mạch, chiều dài khoảng 103,6 km, với 200 vị trí móng. Các dự án này có nhiệm vụ truyền tải giải phóng công suất từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc, tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sinh hoạt và các hoạt động khác của khu vực Tây Bắc.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/no-luc-dong-dien-du-an-duong-day-220kv-huoi-quang-nghia-lo-trong-quy-i-2024-18823112010555295.chn