No Va Thảo Điền lỗ gần 164 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023

Công ty TNHH No Va Thảo Điền, công ty con của Novaland, đã ghi nhận lỗ gần 164 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 34 tỷ. Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng từ 0.11 lên 0.52 lần vào 30/06/2023. Tổng tài sản của No Va Thảo Điền đạt hơn 11,362 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023. Hiện tại, công ty chỉ có một lô trái phiếu đang niêm yết là NTDCH2227001, phát hành vào ngày 05/09/2022, với tổng huy động 2.3 ngàn tỷ đồng và lãi suất 10.5%/ năm. NVL sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TPHCM để đảm bảo cho các khoản huy động vốn của No Va Thảo Điền.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/no-va-thao-dien-lo-gan-164-ty-dong-trong-nua-dau-nam-2023-737-1121494.htm

10 Likes