Nợ xấu và lãi dự thu tăng, chất lượng tín dụng tại MSB có dấu hiệu đi xuống

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ( MSB ) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với tổng thu nhập hoạt động đạt 9.567 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của ngân hàng đang suy giảm, nợ xấu và lãi dự thu đều tăng. Tổng tài sản tại MSB tính đến 30/ 9 đạt trên 249.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng đạt 129.618 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi ( CASA ) đạt 27,71%. Trong quý 3/ 2023, MSB đã 3 lần hạ lãi suất cho khách hàng vay vốn.

Thông tin chi tiết: https://thuongtruong.com.vn/news/no-xau-va-lai-du-thu-tang-chat-luong-tin-dung-tai-msb-co-dau-hieu-di-xuong-112200.html