Noel năm nào thầy cũng phát quà


Noel năm nào Thầy cũng phát quà cả và năm nay cũng thế.
3 năm gần đây, sau Giáng Sinh ông già Noel luôn phát quà cho AE chứng sĩ. 2019 VN tăng 4.5%, 2020 VNindex tăng 14%, 2021 VNindex tăng 6%…

2 Likes

sang tuần là hết giáng sinh rồi, vậy có bù vào tết dương lịch ko thầy?

3 Likes

Chạy mút mùa đến tết âm con nhé

1 Likes

Xin thầy ba chữ về bờ trước Tết âm

1 Likes

đẳng cấp. :laughing:

1 Likes

Nó đã tăng thì mã nào chẳng ăn ,tránh xa nvl hpx ra là đc

1 Likes

Bọn nào cũng xác định cần tiền về trước noel vs tết tây để ăn thì nó làm ngược lại

Chạy!!! Sập rồi!!! Tuần sau SẬP! - #15 bởi Luot_Song_DIG