Nỗi niềm trader…

Có anh em nào hay bị như này ko?