Nội thất Hòa Phát hậu "chia tay" với tỷ phú Trần Đình Long giờ ra sao?

Hòa Phát đã chia tay mảng nội thất trước khi trở thành "vua thép". Nội thất là một trong hai mảng kinh doanh đầu tiên của Hòa Phát và đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Tập đoàn tại CTCP Nội thất Hòa Phát với giá trị ghi sổ là 398,4 tỷ đồng, tương đương 99,6% vốn cổ phần cho CTCP Nội thất Eden Việt Nam với giá trị chuyển nhượng là 896,4 tỷ đồng. Lý do bán công ty nội thất là do tập trung vào ngành sản xuất số lượng nhiều, ngành to, thô, sẽ tránh cạnh tranh với các ông lớn trên thế giới. Tuy nhiên, Hòa Phát đang đối mặt với hai vấn đề là ngành phù hợp với kinh tế gia đình và ngành nội thất đang có 2 vấn đề là ngành phù hợp với kinh tế gia đình.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/noi-that-hoa-phat-hau-chia-tay-voi-ty-phu-tran-dinh-long-gio-ra-sao-188240209215026761.chn

3 Likes