Nội thất Hòa Phát hậu "chia tay" với tỷ phú Trần Đình Long giờ ra sao?

Hòa Phát đã chia tay mảng nội thất trước khi thành lập công ty đầu tiên là Công ty TNHH Thương mại Sơn Thủy. Tập đoàn Hòa Phát đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại CTCP Nội thất Hòa Phát với giá trị ghi sổ là 398,4 tỷ đồng, tương đương 99,6% vốn cổ phần cho CTCP Nội thất Eden Việt Nam với giá trị chuyển nhượng là 896,4 tỷ đồng. Lý do bán công ty nội thất là do tập trung vào ngành sản xuất số lượng nhiều, ngành to, thô, sẽ tránh cạnh tranh với các ông lớn trên thế giới. Nội thất đang gặp hai vấn đề là ngành phù hợp với kinh tế gia đình và ngành phù hợp với kinh tế gia đình.

Thông tin chi tiết: https://antt.nguoiduatin.vn/noi-that-hoa-phat-hau-chia-tay-voi-ty-phu-tran-dinh-long-gio-ra-sao-9528.html

5 Likes