NÓNG: Công điện của TTCP về việc quyết liệt thực hiện tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp

, , , , , , , , ,NÓNG: Công điện của TTCP về việc quyết liệt thực hiện tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp.

2 Likes

Có giảm từ hôm qua rồi đó bác, VCB hôm qua giảm lãi vay của tui từ mức 11.7% về mức 11.2%. Nhưng sắp tới dù có giảm về 8% thì cũng trả nợ hết trước hạn. Vì có việc gì đâu nữa mà làm, mà kinh doanh

1 Likes

Chuẩn bác , không có kênh nào đầu tư thì lãi vay 8% cũng là cao. lãi thả nổi của mình cũng về 11.2% rồi

1 Likes

Chính phủ mà đã quyết liệt tháo gỡ thì sẽ phải có hiệu quả, không nhiều thì it nhưng chắc chắn có hiệu quả cụ thể. Các doanh nghiệp dễ thở thì thị trường chứng khoán sẽ lại uptrend.

1 Likes

Bác điện muốn cháy cái máy rồi mà ko ai nghe hết tời ơi khộ

Công điện này đề nghị tất cả các bộ ngành tham gia giải cứu và hỗ trợ doanh nghiệp. Vậy là thị trường chứng khoán trước sau gì cũng uptrend mạnh. Cổ nào không vước mắc chỗ nào sẽ được phi trước, cổ nào có vướng mắc thì cũng sẽ được tháo gỡ để chạy sau.

1 Likes

Các chính sách này sẽ giúp toàn thể các dòng, nhưng dòng chứng và bất động sản sẽ phi trước.

Dòng chứng có các ứng viên chạy nhanh là APS, CTS, VND, SHS, AGR, BSI…

Dòng bất động sản có các ứng viên chạy nhanh là IDJ, EVG, API, BCG, CEO, DRH, DIG…

3 Likes