NÓNG! Giá dầu giảm mạnh, cổ phiếu dầu, phân sắp về máng lợn, lo bán gấp

, , , ,

Điềm báo, chạy nhanh còn kịp, không còn cái nịt

1 Likes


Cái kết của thằng lùa gà úp bô

giờ nó trốn rồi, hội cuồng P nhà nó đang đu đỉnh kkk

1 Likes

Mỹ đang ép giá dầu xuống để còn bơm tiền, không thằng TQ nó vượt mặt, dầu tăng thì thằng Nga nó cũng giàu điều mà Mỹ k thích

giá dầu giảm, cuoc vận tải cũng giảm theo, thì xuất khẩu có lợi đăc biệt là thủy sản

Chơi p thì ăn đươc ít . Ko chạy kịp chỉ có chết

quần bò là thần tượng của giới trẻ, đừng có động vào anh ấy :rofl:

Hội cuồng P kì này đi viện hết