Nóng và gấp. Nhiều tin tốt cho sắt thép nên HPG phải lên 26 và HSG lên 21

HPG cứ giá 23 là múc cho Thuận
HSG cứ giá 15,9 là múc full cho Thuận
Lợi nhuận Quý 3 rất tốt

hôm nay tăng trần

Chưa múc đc, tạo đáy đi ngang 6 đến 9 tháng nếu kqkd tốt mới mua đc

1 Likes

ngon rồi

chúc mừng

1 Likes

tạo đỉnh rồi

HSG lên 21.5 rồi

ăn mừng thôi