Nova Consumer (NCG): 9 tháng lỗ 74,5 tỷ đồng, cổ phiếu bốc hơi 48% sau 7 phiên chào sàn

Cổ phiếu Nova Consumer của CTCP Tập đoàn Nova Consumer đã giảm giá trị 48% chỉ sau 7 phiên giao dịch kể từ ngày chào sàn vào ngày 9/11. Trong quý III/ 2023, Nova Consumer đạt doanh thu thuần 1.054 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm hơn 26%, về mức hơn 110 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2023, Nova Consumer đạt 3.194,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 7% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế trên 74,5 tỷ đồng ( cùng kỳ lãi đến 248,9 tỷ đồng ). Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.628,6 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với thực hiện năm trước song lợi nhuận sau thuế giảm tới gần 94% về còn hơn 16,8 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nova-consumer-ncg-9-thang-lo-745-ty-dong-co-phieu-boc-hoi-48-sau-7-phien-chao-san-post334212.html