Novaland (NVL) bất ngờ xin ý kiến cổ đông thay đổi kế hoạch chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu

Công ty Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ( Novaland - mã NVL ) sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trước đó, Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/ cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.
Novaland cũng lên phương án chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1: 1. Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/novaland-nvl-bat-ngo-muon-xin-y-kien-co-dong-thay-doi-ke-hoach-chao-ban-hon-29-ty-co-phieu-188231120213327364.chn