Novaland thay Kế toán trưởng

Ngày 04/04/2024, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đã thông qua đơn từ nhiệm và thôi đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Huỳnh Minh Lâm.

Được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng vào tháng 12/2020, nhưng do nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 05/04 ông Lâm sẽ không đảm nhiệm chức danh Kế toán trưởng.

Thay vào đó, HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Xuân Mai giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 05/04/2024.

Cùng ngày, HĐQT NVL cũng thông qua việc hủy Nghị quyết 82 do thay đổi mục đích sử dụng tài sản.

Trước đó, ngày 12/12/2023, HĐQT Công ty đã thông qua việc sử dụng các bất động sản thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo rằng Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận, một công ty con do Công ty sở hữu, sẽ thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong các hợp đồng mua bán cho các sản phẩm thuộc các phân khu đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán của dự án NovaWorld Phan Thiết với khách hàng với tổng giá trị hợp đồng khoảng 2,800 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/novaland-thay-ke-toan-truong-214-1174558.htm