NQN: Ham đầu tư trái ngành, Nước sạch Quảng Ninh mắc kẹt với bất động sản

Nước sạch Quảng Ninh bị thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại và yêu cầu đề nghị chấm dứt hoạt động liên quan dự án Tòa nhà chung cư Quawaco. Cùng với đó, mới đây, công ty tiếp tục bị xử phạt hành chính về thuế do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh ( NQN ) mới đây tiếp tục bị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu NQN . Nguyên nhân là do báo cáo tài chính năm bị công ty kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán loại trừ từ 3 năm trở nên.

Cụ thể, Nước sạch Quảng Ninh bị đưa kiểm toán có ý kiến ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp liên quan đến việc Công ty đang ngừng triển khai dự án Tòa nhà chung cư Quawaco từ ngày 27/03/2014 nhưng vẫn đang ghi nhận chi phí dở dang dài hạn.

Ảnh trụ sở công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh

Được biết, Dự án Tòa nhà chung cư Quawaco được UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương từ năm 2007. Đến tháng 11/2010, dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng, mục đích là xây dựng chung cư để bán cho cán bộ nhân viên và các đối tượng khác.

Quý IV/2010, Nước sạch Quảng Ninh đã khởi công dự án, công ty dự kiến hoàn thành vào Quí IV/2013. Do không đủ nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án nên công ty đã dừng thực hiện dự án từ tháng 12/2013. Tổng chi phí xây dựng dở dang tính đến hiện tại là 61,5 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2014, Công thực hiện quyết toán hạng mục Móng và các tầng hầm dịch vụ đa năng.

Tháng 9/2015, công ty đề xuất điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận. Đến ngày 21/1/2016, UBND thành phố Hạ Long ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 với việc điều chỉnh số tầng toà nhà từ 16 thầng nổi và 02 tầng hầm còn lại 11 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Từ tháng 2/2016 đến tháng 7/2017, công ty thực hiện lập hồ sơ thiết kế và điều chỉnh công trình theo quy hoạch 1/500 mới của thành phố Hạ Long.

Bên cạnh đó, tại điểm b và c, khoản 1 điều 21, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13/10/2015 quy định: “Doanh nghiệp nhà nước không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản; Trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản này không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư phải thực hiện dự án cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã đầu tư theo quy định.”

Theo đó, tại Thông báo số 596/TB-KVVI ngày 14/10/2021, Kiểm toán nhà nước Khu vực VI đã có kiến nghị về việc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong việc quyết định đầu tư dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ QUAWACO của Công ty. Cụ thể, liên quan đến việc dự án triển khai từ năm 2010, đã dừng từ tháng 3/2014 đến nay không phát huy hiệu quả vốn đầu tư (chậm tiến độ, chi phí dở dang lớn).

Kế tiếp, tại Kết luận thanh tra tháng 7/2022 của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh về việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư đối với một số dự án sử dụng vốn ngoài Nhà nước (Đợt 3) đã đề cập đến nội dung: “đề nghị chủ đầu tư xem xét báo cáo UBND tỉnh không tiếp tục thực hiện dự án, ban hành quyết định tự chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án.”

Cùng với đó, kết luận thanh tra số 21/KL-TTr ngày 09/8/2022 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh về việc chấp hành pháp luật trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá sang kinh doanh đất xây dựng nhà ở tại công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh đã đề cập đến việc dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ QUAWACO chưa được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư đánh giá hiệu quả đầu tư, nguồn vốn đầu tư. Theo đó, dự án đầu tư không hiệu quả, lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính, dự án đình trệ kéo dài.

Thêm nữa, tại văn bản ngày 31/8/2022, Công ty Nước sạch Quảng Ninh không đáp ứng điều kiện gia hạn tiến độ sử dụng đất (24 tháng). Theo đó, Sở Tài Nguyên và Môi Trường báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, yêu cầu công ty nước sạch Quảng Ninh ban hành quyết định tự chấm dứt thực hiện dự án và giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất.

Theo đó, ngày 13/12/2022, Nước sạch Quảng Ninh đã có văn bản đề xuất chủ trương chấm dứt hoạt động đầu tư và trả lại đất thực hiện dự án.

Đến ngày 20/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty nước sạch Quảng Ninh đã thông qua phương án về công ty đề xuất chấm dứt dự án đầu tư dự án.

Đến ngày 29/3/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 1757/VP.UBND về việc phương án xử lý đối với dự án Toà nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco.

Theo đó, Nước sạch Quảng Ninh đang thực hiện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị chấm dứt hoạt động dự án và hướng dẫn xử lý chi phí dở dang.

Mới đây, Công ty Nước sạch Quảng Ninh đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Cụ thể, công ty khai thiếu tiền thuế GTGT hơn 69 triệu đồng, thiếu số thuế TNDN gần 154 triệu đồng. Theo đó, Nước sạch Quảng Ninh bị xử phạt 44 triệu đồng, buộc nộp đủ số tiền thuế khai thiếu và số tiền chậm nộp. Tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền khắc phục hậu quả là 291,6 triệu đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2024, Nước sạch Quảng Ninh ghi nhận doanh thu hơn 176 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, cùng với đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận tăng nhẹ đạt 13,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại 31/3/2024, Nước sạch Quảng Ninh ghi nhận phải trả người lao động hơn 26,2 tỷ đồng. Được biết, chi phí quản lý liên quan đến nhân viên trong quý I/2024 chỉ ghi nhận hơn 7,4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nước Sạch Quảng Ninh hiện có vốn điều lệ hơn 508 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước chiếm 96,16%; cổ đông khác chiếm 3.84%. Hiện nay, công ty sở hữu 10 xí nghiệp, nhà máy nước và một Ban quản lý dự án cấp nước, đại diện pháp luật là ông Vũ Văn Tuấn.

Nguyễn Kim

Link gốc

https://vietnamfinance.vn/ham-dau-tu-trai-nganh-nuoc-sach-quang-ninh-mac-ket-voi-bat-dong-san-d110709.html