NT2 update VCSC

Khuyến nghị khả quan cho NT2 với giá mục tiêu 24.700 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã công bố báo cáo thường niên với mục tiêu doanh thu đạt 7,7 nghìn tỷ đồng (tăng 27% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 462 tỷ đồng (giảm 26%) trong năm 2021.

Kế hoạch doanh thu tăng mạnh chủ yếu do giả định sản lượng điện thương phẩm cao hơn. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do giá hợp đồng mua bán điện thấp hơn sau khi đánh giá lại với Tập đoàn Điện lực Việt Nam bên cạnh chi phí khí gia tăng. NT2 kỳ vọng đánh giá lại hợp đồng PPA sẽ sớm được ký kết.

Ngoài ra, NT2 đặt mục tiêu chia cổ tức tiền mặt ở mức 1.500 đồng/CP.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế và cổ tức/cổ phiếu của NT2 lần lượt tương ứng 102% và 100% so với dự báo năm 2021 của chúng tôi.

Chúng tôi hiện có khuyến nghị khả quan cho NT2 với giá mục tiêu 24.700 đồng/cổ phiếu.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

Vcsc khuyến nghị vui nhỉ, mua 22.7 bán 24.7 lãi 8.8% à?
Keke