NTH: Thủy điện Nước Trong - Quảng Ngãi đang làm ăn ra sao?

Trong năm 2024, CTCP Thủy điện Nước Trong đặt kế hoạch doanh thu khá khiêm tốn với chỉ 90,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 37,5 tỷ đồng, giảm sâu so với kết quả đạt được trong năm 2023.

CTCP Thuỷ điện Nước Trong ( NTH ) vừa có thông báo về giao dịch của ông Trần Minh Huy, Ủy viên HĐQT. Theo đó, ông Huy đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NTH vào ngày 13/5, tăng tỷ lệ nắm giữu từ 2,04% lên 3,889%.

Ở chiều ngược lại, ông Trần Minh Hòa, người có liên quan đến Ủy viên HĐQT (cha của ông Trần Minh Huy) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu NTH từ 13/5-11/6. Số lượng cổ phiếu ông Hoà nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 750.029 cổ phiếu (tỷ lệ 6,94%) hạ xuống còn 550.029 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,09%.

Năm 2004, CTCP Thủy điện Nước Trong được thành lập với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, nhằm mục đích đầu tư dự án Nhà máy thuỷ điện Nước Trong (tỉnh Quảng Ngãi). Trụ sở chính tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp đã 11 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 8/2022. Lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất điện.

Công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 6/2019 với mã chứng khoán NTH .

Đến nay, công ty này có vốn điều lệ hơn 108 tỷ đồng. Hiện Giám đốc CTCP Thuỷ điện Nước Trong là ông Ngô Trung Dũng (SN 1975) và Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Văn Cao (SN 1955) là người đại diện pháp luật của công ty.

Về tình hình kinh doanh quý I/2024, Thủy điện Nước Trong báo doanh thu thuần đạt 28,4 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này ghi nhận 17 tỷ đồng, giảm hơn 5 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, Thủy điện Nước Trong ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 14,7 tỷ đồng, giảm lần lượt 22,5% và 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 211 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với số đầu năm. Tài sản dài hạn 180,7 tỷ đồng, chiếm hơn 85% trong tổng tài sản. Điều này cho thấy đặc thù của doanh nghiệp thủy điện khi phần lớn là tài sản cố định như công trình, máy móc, thiết bị chiếm 178,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ phải trả của Thủy điện Nước Trong giảm sâu khi ghi nhận 29,3 tỷ đồng, giảm 48,4% so với con số đầu năm, đáng chú ý tất cả đều là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 18,7 tỷ đồng, giảm 12,5 tỷ đồng so với đầu năm.

Mở rộng ra giai đoạn từ 2020-2023, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này đang không ổn định, và đang có dấu hiệu giảm sút. Khi năm 2020, doanh nghiệp này báo doanh thu thuần đạt 103 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 38,5 tỷ đồng. Sang năm 2021, doanh thu và lợi nhuận tăng nhẹ khi lần lượt là 105 tỷ đồng và 42,3 tỷ đồng.

Năm 2022 có thể nói là một năm "thắng lớn" của Thuỷ điện Nước Trong khi doanh thu đạt 134,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang năm 2023, Thủy điện Nước Trong đạt doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm trước, khi lần lượt ghi nhận 116 tỷ đồng và 55,2 tỷ đồng.

Theo Thủy điện Nước Trong, doanh thu và lợi nhuận năm 2023 giảm sâu là do thời tiết không thuận lợi bằng năm 2022, vì vậy, Nhà máy thủy điện Nước Trong phát điện với các chỉ tiêu đạt được giảm so với năm 2022.

Bước sang năm 2024, Thủy điện Nước Trong đặt kế hoạch doanh thu khá khiêm tốn với chỉ 90,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 37,5 tỷ đồng, giảm sâu so với kết quả đạt được trong năm 2023.

Tuy nhiên, tỷ lệ trả cổ tức của công ty này vẫn giữ nguyên 30% mỗi cổ phiếu. Dự kiến, số tiền cổ tức của năm 2024 chi trả bằng tiền là 32,4 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong trường hợp năm 2024, lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

THÀNH VÂN