NTL và dự án Núi Hạm…

Sốt đất và giá >6x :rofl::rofl::rofl::rofl:

hihi

Núi hạm đã lấy đc đâu mà đếm cua