NUE: Chào bán hơn 640 nghìn cổ phần CTCP Môi trường đô thị Nha Trang ngày 23/4

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 23/4 tới, sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh 641 nghìn cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu, với giá khởi điểm 21.179 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (địa chỉ tại số 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thành lập năm 2001 trên cơ sở hợp nhất Công ty Công viên cây xanh Khánh Hòa và Công ty Dịch vụ công cộng thành phố Nha Trang.

Từ năm 2014, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là thu gom, vận chuyển rác thải; quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng; chăm sóc cây xanh...

Hiện vốn điều lệ của Công ty là 60 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 223,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6,1 tỷ đồng.

Năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 233,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 6,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,46% về doanh thu và 4,88% về lợi nhuận so năm 2022.

Tại phiên chào bán cạnh tranh được tổ chức ngày 23/4 tới, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang đưa ra chào bán 641 nghìn cổ phần, có mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần, do UBND tỉnh Khánh Hòa sở hữu, với giá khởi điểm 21.179 đồng/cổ phần.

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua là 0 cổ phần.

Các nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 8 giờ ngày 4/4/2024 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/4/2024 tại các đại lý chào bán cạnh tranh; nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh chậm nhất 16 giờ ngày 19/4/2024, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh, nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký; nộp tiền mua cổ phần từ ngày 23/4/2024 đến ngày 29/4/2024; hoàn tiền đặt cọc từ ngày 24/4/2024 đến ngày 29/4/2024.

Trước đó, theo kế hoạch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sở hữu vào ngày 4/3/2024.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 phút ngày 26/2/2024) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của công ty; theo quy định, phiên đấu giá cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức.

Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo không tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Môi trường đô thị Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sở hữu vào ngày 4/3/2024.

M.K

https://nhandan.vn/chao-ban-hon-640-nghin-co-phan-ctcp-moi-truong-do-thi-nha-trang-ngay-234-post803072.html