NVL đang được cứu? Thật điên rồ

Tính đến 13h20 phút chiều nay hơn 120 triệu CP Novaland được khớp lệnh với giá trị giao dịch khổng lồ 3.100 tỷ đồng. Nên nhớ đây là khối lượng giao dịch rất khổng lồ. Câu hỏi đặt ra ở đây là ai mua? Mua để làm gì? Họ lấy tiền đâu ra mua trong thời buổi lãi suất tăng cao như này?

Khả năng cao mình dự đoán là lần này mua để phân phối tiếp, bằng tiền của các ngân hàng và các công ty chứng khoán đang hợp tác với NVL. Nếu không làm như vậy thì những bên force sell, trái chủ của Novaland sẽ là người thiệt hại nhất. Có vẻ các tổ chức tài chính đang cố gắng tự cứu lấy mình chăng?

1 Likes


Quay đi quay lại đã lên 3200 tỷ rồi