NVL: Hàng tồn kho của Novaland lên cao nhất lịch sử, chiếm gần 60% tài sản

Novaland chỉ còn hơn 3.400 tỷ đồng tiền mặt, giảm 5.200 tỷ đồng và chiếm 2,4% tài sản của công ty này.

CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (mã chứng khoán: NVL ) vừa công bố BCTC kiểm toán năm 2023. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của công ty đạt 241.486 tỷ đồng, giảm hơn 16.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Novaland vẫn đứng thứ hai trong số các công ty bất động sản trên sàn chứng khoán về giá trị tài sản, sau Vinhomes (mã chứng khoán: VHM).

Chiếm phần lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Novaland là hàng tồn kho (58%), đạt mức 138.935 tỷ đồng và đang trích lập dự phòng 161 tỷ đồng. Con số này tăng gần 4.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Đây cũng là mức tồn kho cao nhất trong lịch sử mà doanh nghiệp này từng ghi nhận.

Bất động sản dở dang đang xây dựng là khoản mục chiếm phần lớn trong hàng tồn kho với mức 129.732 tỷ đồng. Ngoài ra, Novaland còn phải dự phòng cho khoản mục này 159 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm cuối năm 2023, Novaland đang sử dụng 57.199 tỷ đồng hàng tồn kho để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các khoản vay.

Cuối năm 2023, công ty này cũng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn ở mức 47.011 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 20% tổng tài sản. Các khoản phải thu dài hạn là 34.600 tỷ đồng.

Novaland chỉ còn hơn 3.400 tỷ đồng tiền mặt, giảm 5.200 tỷ đồng và chiếm 2,4% tài sản của công ty này.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt mức 45.302 tỷ đồng; nợ phải trả là 196.183 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 57.712 tỷ đồng, giảm gần 7.200 tỷ đồng so với số đầu năm. Doanh nghiệp này đang nợ ngân hàng 9.355 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu là 38.626 tỷ đồng. Trong năm qua, Novaland đã trả 327 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Về kết quả kinh doanh, Novaland ghi nhận gần 4.769 tỷ đồng doanh thu, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 55,5% còn 4.102 tỷ đồng. Doanh thu từ tư vấn quản lý và phát triển dự án giảm 71,2% còn hơn 505 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng của Novaland đạt 486 tỷ đồng, giảm 77,7% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Khoản lãi của Novaland chủ yếu đến nhờ hai yếu tố. Đầu tiên, trong năm qua doanh nghiệp ghi nhận 5.128 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, đến chủ yếu từ lãi các hợp đồng hợp tác đầu tư và thoái vốn công ty con. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận khoản lợi khác hơn 726 tỷ đồng do thu tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Tuy nhiên, khoản lãi ròng mà Novaland ghi nhận giảm gần 200 tỷ đồng so với số liệu được công bố tại báo cáo tự lập. Novaland cho biết, nguyên nhân phát sinh chênh lệch chủ yếu là do đơn vị kiểm toán thực hiện trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết trên quan điểm thận trọng. Khoản trích lập dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.

Trọng Hiếu

https://antt.nguoiduatin.vn/hang-ton-kho-cua-novaland-len-cao-nhat-lich-su-chiem-gan-60-tai-san-12026.html