NVL muốn điều chỉnh phát hành gần 3 tỷ cổ phiếu

NVL muốn điều chỉnh kế hoạch phát hành gần 3 tỷ cổ phiếu

Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL) vừa có thông báo sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh phương án phát hành tổng cộng gần 3 tỷ cổ phiếu NVL.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa thông báo, vào ngày 30/11 tới đây, sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc: (1) điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; (2) điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó; và (3) thông qua thoả thuận khung về việc bồi hoàn cho bên bảo đảm.

Tuy nhiên, nội dung chi tiết của các vấn đề trên chưa được Tập đoàn Novaland công bố.

Liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu NVL, hồi tháng 3/2023, cổ đông Tập đoàn Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền tối đa dự kiến thu về được là không dưới 9.750 tỷ đồng.

Tập đoàn Novaland cho biết, số tiền huy động được sẽ dùng để góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Tập đoàn Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu NVL cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu NVL sẽ có quyền mua 01 cổ phiếu mới, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền tối đa dự kiến thu về được là không dưới 19.500 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là nhằm huy động vốn để Tập đoàn Novaland tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Tập đoàn Novaland làm chủ đầu tư.
image