OCB- hành trình 4x

OCB là 1 mã cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn bởi chất lượng tín dụng của các DN SME, NH công bố LNTT 2020 đạt 4,4 nghìn tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch DHCĐ đề ra, ROE đạt 24,43%, ROA đạt 2,61%, Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng tài sản 21% hàng năm giai đoạn 2021-2025, OCB kỳ vọng tăng trưởng lớn trong thời gian tới bởi nguồn vốn dồi dào của OCB

OCB dang target 4x.

E Thấy tây đang gom rất mạnh OCB… K biết có gì hay nhỉ

OCB rẻ quá nên họ múc. mua theo… sắp tới là cổ tức, game cấp magin…

hình ảnh

1 Likes

Target này tới tháng mấy vậy bác? Hay cứ tà tà cán 4x thôi?

Chịu bro ạh. Nếu biết rõ 1-1 như vậy, phải bán hết nhà xe, tài sản… :grin: nhưng chắc chắn giá này đang bèo.