Ogc

OGC lên được đến bn vậy các bác,e rút kn mấy mã toàn bán non :grin:

14-15 nhé