OIL - Cơ cấu doanh thu cải thiện

OIL - Cơ cấu doanh thu cải thiện

Triển vọng tươi sáng nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện

(*) EPS dự phóng giai đoạn 2021-2023 sẽ được nâng lên lần lượt 34,8%, 28,5% và 24,0%. Nhiều công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận thuần đạt 487 tỷ đồng trong năm 2021 (tăng so với lỗ thuần 122 tỷ đồng năm 2020) và sẽ tăng trưởng một con số trong năm 2022 và 2023.OIL - Cơ cấu doanh thu cải thiện

(*) OIL hiện đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 29,3 lần, thấp hơn 0,8 lần độ lệch chuẩn so với mức bình quân P/E cốt lõi là 41,4 lần kể từ khi niêm yết vào tháng 3/2018. Tại giá mục tiêu mới của nhiều công ty chứng khoán, P/E dự phóng 2022 là 36,8 lần

  • Sự kiện: Phân tích sâu KQKD nửa đầu năm 2021?
  • Phân tích KQKD nửa đầu năm 2021: Lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện?

Xem thêm tại đây: Growth Investing


Khuyến nghị: MUA vùng giá 13.5 Ngày 14/09/2021
Trạng thái: NẮM GIỮ
App tín hiệu DÒNG TIỀN: https://growthinvesting.page.link/app

z2800378128598_48b13bb967324c574e74866475abb28b