"Ôm" gần một nửa danh mục là ngân hàng, SGI Capital hô cổ phiếu nhóm này sẽ tích cực trong năm 2024

, , , , , , , , ,

SGI Capital, một quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng, đã đưa tiền mặt về mức thấp nhất trong tháng 1 vừa qua. Hiện tại, tiền mặt của quỹ chỉ còn lại 4,5% trong khi đó tháng 12/ 2023 là 7,5%. Nhóm ngân hàng chiếm tới 40,2% trong cơ cấu danh mục với một số cổ phiếu như ACB, MBB, CTG, TPB, VIB.
Lãi suất vay giảm nhanh cũng kích hoạt lại nhu cầu vay phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. SGI Capital cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng tới sẽ tiếp tục có xu hướng lớn là lãi suất giảm và tỷ giá ổn định.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/om-gan-mot-nua-danh-muc-la-ngan-hang-sgi-capital-ho-co-phieu-nhom-nay-se-tich-cuc-trong-nam-2024.htm

4 Likes