Ông Đỗ Quang Vinh: Chuyển đổi số như cuộc đua marathon, sức bền chiến lược quyết định tất cả

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( NHNN ) đã thành lập khối Ngân hàng Số tại SHB vào tháng 10 năm 2021 với trọng trách dẫn dắt công cuộc Chuyển đổi số. Hiện nay, các ngân hàng tại Việt Nam mới triển khai ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thông qua chủ động lựa chọn hợp tác với các tổ chức công nghệ tài chính để thực hiện chuyển đổi số hóa sản phẩm, dịch vụ và xây dựng các kênh phân phối hiện đại cho khách hàng. Ông Đỗ Quang Vinh, một nhà lãnh đạo ngân hàng số, cho biết rằng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng không chỉ đơn giản là ứng dụng các công nghệ mới như AI, Blockchains và tự động hóa trong quy trình ở cấp độ vi mô; thay vào đó là chuyển đổi toàn bộ mô hình, chiến lược và văn hóa kinh doanh của ngân hàng trên nền tảng đổi mới công nghệ.

8 Likes