Ông hay chú Google (2)

VN-Index: 1107.28 ▲3.62 (0.33%)
KLGD: 606.71 - GTGD: 12,630.61
▲262(CE 3) ■161 ▼230(FL 3) 14:15 PM.

image

  • Xem MMs giải con toán 15,x k tỉ / đóng ngày cách sao nhá!
5 Likes

Đang kéo toàn mặt trận. :cowboy_hat_face: :cowboy_hat_face: :cowboy_hat_face:

3 Likes

VN-Index: 1109.66 ▲6 (0.54%)
KLGD: 670.23 - GTGD: 13,945.23
▲125(CE 1) ■476 ▼52(FL 0) kết phiên liên tục.

image

  • Đang thấy 1107,62 → 1107,97 → 1109,x …
5 Likes

Ơ.
Sao của anh lại chỉ có 125 mã Xanh? :grinning:

image

3 Likes

VN-Index: 1110.46 ▲6.8 (0.62%)
KLGD: 708.27 - GTGD: 14,785.82
▲231(CE 3) ■319 ▼103(FL 2) đóng ngày …

  • GOOD rồi đó … 15k tỉ íu!
4 Likes

Chắc bảng nỳ đang kiểm thử KRX …

3 Likes

Mai VNI vượt ma200, mốt vượt ma50 cho a/e phấn khởi thêm chút nữa.
A NaK thấy như vậy có đc MMs đồng ý/cho phép k?