Ông Phan Văn Mãi: Thành phố Thủ Đức đang mặc 'chiếc áo quá chật'

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi đã chia sẻ về việc xây dựng và phát triển thành phố Thủ Đức cũng như triển khai thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù của TP. HCM. Ông cho rằng việc thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP. HCM với mô hình "thành phố trong thành phố" sẽ giúp tạo ra cơ hội cho thành phố Thủ Đức có quy mô đủ lớn để "làm những việc lớn". Tuy nhiên, quá trình triển khai, ông nói còn nhiều khó khăn do hiện nay cơ chế, chính sách chưa đồng bộ. Do đó, việc Quốc hội ban hành nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù của TP. HCM được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc hiện nay. Ngoài ra, ông Mãi cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu để có thể có các cơ chế vượt trội hơn nữa, phù hợp hơn và đủ lớn cho cả TP. HCM và thành phố Thủ Đức.

Thông tin chi tiết: https://tuoitre.vn/ong-phan-van-mai-thanh-pho-thu-duc-dang-mac-chiec-ao-qua-chat-20231120124002521.htm