PC1 có gì hay vào 2023 ! Liệu có xứng đáng với túi tiền?

Dần dần khối ngoại có khi múc hết room của PC1

Mấy anh nước ngoài nhặt gần (4 triệu ) PC1 quanh giá 28+_ rồi

Mua liên tục không nghỉ, chuẩn bị đi họp cổ đông ở nước ngoài thì bỏ mọe.

lập hội dần đi họp cổ đông thôi :grin:

Nhu cầu thiết yếu.

Gex, ree, pc1
DBC, BAF, HAG, MML, MSN
TAR, LTG, …

2 Likes

BAF chiều nay có tím ko ta. IFC hoàn tất giải ngân đợt đầu vào BAF, giá trị 600 tỷ đồng | Tin nhanh chứng khoán