PC1: Tăng trưởng mạnh trong quý 1/2022 nhờ mảng thủy điện và các trang trại điện gió mới – Báo cáo KQKD

PC1: Tăng trưởng mạnh trong quý 1/2022 nhờ mảng thủy điện và các trang trại điện gió mới – Báo cáo KQKD

  • CTCP Tập Đoàn PC1 (PC1) công bố KQKD quý 1/2022 với LNST sau lợi ích CĐTS đạt 133 tỷ đồng (+70% YoY) do lợi nhuận tăng mạnh từ mảng phát điện và mảng sản xuất trụ điện bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng xây lắp điện, không có hoạt động chuyển nhượng bất động sản và chi phí lãi vay tăng mạnh đến từ các trang trại điện gió mới đi vào hoạt động vào tháng 10/2021.

  • Mảng phát điện có KQKD khả quan nhờ đóng góp lợi nhuận từ các trang trại điện gió mới và tăng trưởng lợi nhuận ổn định từ các nhà máy thủy điện nhờ lượng mưa đủ lớn.

  • LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2022 của PC1 đã hoàn thành 17% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận hiện tại của chúng tôi do chi phí lãi vay trong quý 1/2022 cao hơn dự kiến (chiếm 32% dự báo năm 2022 của chúng tôi) và khoản chi phí lãi vay tiềm năng đến từ lượng trái phiếu mới, dù cần thêm đánh giá chi tiết. PC1 dự kiến sẽ ghi nhận chi phí lãi vay từ trái phiếu/khoản vay bổ sung để tài trợ cho việc đầu tư vào các khu công nghiệp. Đáng chú ý, PC1 dự kiến huy động 1,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu để tài trợ đầu tư vào các khu công nghiệp. Tính đến hiện tại, công ty đã phát hành 300 triệu đồng và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 6.

  • Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận cả năm của chúng tôi cho năm 2023 và giai đoạn tiếp theo khi chúng tôi hiện không bao gồm đóng góp lợi nhuận từ các dự án khai thác niken trong dự báo và định giá của chúng tôi cho PC1.
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813