PDR: Bất ngờ với số tiền PDR thu về từ các khoản phải thu liên quan Danh Khôi

,

Phát Đạt ( PDR ) đã ghi nhận hơn 1.400 tỉ đồng phải thu ngắn hạn với các doanh nghiệp liên quan đến Danh Khôi, trong đó có các khoản phải thu có liên quan đến hệ sinh thái của công ty. Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 của Phát Đạt đạt gần 550 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 538 tỉ đồng, hoàn thành được 63% kế hoạch lãi trước thuế đã đề ra hồi đầu năm. Tại ngày 30.9.2023, tổng tài sản PDR đạt 20.591 tỉ đồng, trong đó có gần 2.376 tỉ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, trong đó, có hơn 1.400 tỉ đồng là các khoản phải thu có liên quan đến hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ( HNX: NRC ) của đại gia Lê Thống Nhất. Các doanh nghiệp còn lại bao gồm BĐS ADK, BDK, CDK, EDK, GDK, HDK... có cùng thành viên quản lý chủ chốt với Tập đoàn Danh Khôi.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/kinh-doanh/bat-ngo-voi-so-tien-pdr-thu-ve-tu-cac-khoan-phai-thu-lien-quan-danh-khoi-1268470.ldo