PDR hợp tác liên danh với Công ty khu công nghiệp Phát Đạt để thực hiện dự án khu công nghiệp 1.247 hecta tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PDR-hợp-tác-liên-danh-với-công-ty-khu-công-nghiệp-Phát-Đạt.pdf