PDR: Nợ phải trả của Phát Đạt với một cá nhân lên đến 1.500 tỷ đồng

Dư nợ trái phiếu của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tính đến cuối quý 3/ 2023 giảm mạnh xuống còn 980,5 tỷ đồng, nhưng các khoản phải trả ngắn hạn tăng lên 23% lên 7.142 tỷ đồng, trong đó có 1.506 tỷ đồng của ông Hoàng Võ Anh Khoa. Tổng nợ vay của PDR giảm 1.074 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 3.366 tỷ đồng nhờ giảm mạnh dư nợ trái phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 671,6 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ gốc trái phiếu trong khi 71,6 tỷ đồng được dùng để trả tiền lãi. Phát Đạt hạ bớt nợ vay trái phiếu là ưu tiên hàng đầu của mình và HĐQT PDR cũng thông qua phương án mua lại trước hạn tối đa 207,9 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2123010 và 124,9 tỷ đồng trái phiếu của mã PDRH2224001.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/no-phai-tra-cua-phat-dat-voi-mot-ca-nhan-len-den-1500-ty-dong-post28868.html

10 Likes