PDR: Vay 3.200 tỷ đồng để trển khai 2 dự án, tình hình tài chính của Phát Đạt hiện ra sao?

, ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đã thông qua việc vay vốn của 2 công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Thiên Long và Công ty cổ phần Bất động sản đầu tư và phát triển cao ốc Hòa Phú tại Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn ( MB Sài Gòn ) để triển khai 2 dự án tại Bình Dương. Tổng hạn mức cấp tín dụng/ vay vốn tối đa là 3.200 tỷ đồng, mục đích vay là thanh toán bù đắp chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh toán chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thanh toán chi phí đầu tư để thực hiện xây dựng. Tổng số tiền bảo lãnh tối đa là hơn 2.154 tỷ đồng để bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án và bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Thông tin chi tiết: https://kinhtemoitruong.vn/vay-3200-ty-dong-de-tren-khai-2-du-an-tinh-hinh-tai-chinh-cua-phat-dat-hien-ra-sao-82725.html