Penny -: điểm mua lãi 20% cho tuần mới

Khuyến nghị các cụ vài siêu cổ penny : DLG, VHG, KHB, KSH, DST , FID. Toàn những chiến mã mời các cụ chọn.

Cám ơn cụ