Petrosetco (PET): Các lãnh đạo đăng ký mua bán cổ phiếu trái chiều

Công ty Petrosetco đăng ký bán và mua toàn bộ 1.566.577 cổ phiếu PET để giảm sở hữu từ 1,46% xuống còn 0% vốn điều lệ. Chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu PET. Trong quý III/ 2023, Công ty Petrosetco ghi nhận giảm 6,6% doanh thu và giảm 30,7% lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận gộp giảm 61,4 tỷ đồng và công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến. Tuy nhiên, công ty không thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính trong quý III do tình hình kinh tế khó khăn và lợi nhuận giảm. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Petrosetco đạt doanh thu 13.026,17 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 94,8 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/petrosetco-pet-cac-lanh-dao-dang-ky-mua-ban-co-phieu-trai-chieu-post334255.html