PGB: Lợi nhuận năm 2023 của PGBank giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính năm 2023 vừa được công bố, lợi nhuận của PGBank đã giảm gần một nửa so với cùng kì năm ngoái.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của PGBank đạt 280 tỷ đồng, giảm 124 tỷ đồng so với năm 2022. Cũng chính vì vậy, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữ (ROE) đã giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 8,8% xuống còn 5,8%.
Trong khi vốn, vốn chủ sở hữu của của PGBank tăng từ 4,585 tỷ đồng lên 4,864 tỷ đồng. Song, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã tăng từ 9.69 lên 10.41 lần. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu không thay đổi nhiều, khi từ 0.10 lần tăng nhẹ lên 0.11 lần.
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành tăng nhẹ từ 11,46% lên 11,99%.
Thời gian vừa qua, PGBank đã có nhiều thay đổi về mặt nhận diện thương hiệu và kiện toàn lại bộ máy nhân sự sau khi cổ đông lớn là Petrolimex thoái vốn.

Hồng Hải

https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/loi-nhuan-nam-2023-cua-pgbank-giam-sut-manh-206665.html