PGS.TS Nguyễn Đình Thọ: Dự án cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh nhưng có thể sau đó không còn xanh nữa

Có một vấn đề là dự án cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh nhưng có thể sau đó không còn xanh nữa, hoặc có sự gian lận cấp tín dụng xanh, trái phiếu xanh thì tổ chức xác nhận thực hiện thế nào, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý ra sao?

Đó là phát biểu của PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại hội thảo "Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển tín dụng xanh, trái phiếu xanh: Vấn đề cấp bách" diễn ra ngày 03/04/2024.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh chụp màn hình.

Dưới góc độ xây dựng cơ chế, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nêu 3 đề xuất tổ chức xác nhận phân loại xanh, với phương án thứ nhất là thông qua cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ môi trường; phương án thứ hai là thông qua tổ chức đáp ứng yêu cầu; phương án thứ ba là giao cho tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý trái phiếu thực hiện việc xác nhận.

Đại diện Bộ TN&MT cho rằng, xây dựng hệ thống danh mục phân loại xanh theo chuẩn quốc tế đóng vai trò rất quan trọng đối với Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Việc áp dụng chuẩn quốc tế trong đánh giá và phân loại dự án xanh sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho đất nước, từ khía cạnh kinh tế, môi trường đến xã hội.

Xây dựng danh mục phân loại xanh dựa trên chuẩn quốc tế sẽ giúp xác định rõ ràng những tiêu chí, yếu tố quan trọng để đánh giá tính bền vững của dự án. Điều này khuyến khích đầu tư, phát triển các dự án tác động tích cực đến môi trường, đồng thời hạn chế dự án gây hại.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế ngày càng quan tâm đến dự án xanh và bền vững. Bằng việc áp dụng chuẩn quốc tế để phân loại dự án, Việt Nam sẽ tạo ra sự minh bạch, tin tưởng cho cộng đồng quốc tế. Từ đó giúp thu hút đầu tư, tài trợ quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghệ trong nước.

Danh mục phân loại xanh cũng được bà Phạm Thị Thanh Tùng - Phó Vụ trưởng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) đề cập đến. Theo bà Tùng, danh mục phân loại xanh là căn cứ để NHNN đánh giá hiệu quả của các chính sách, giải pháp trong chính sách tín dụng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh quốc gia, là cơ sở quan trọng để tổ chức tín dụng xác định định mức, quy mô đầu tư, xây dựng và triển khai các chính sách, sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp.

* Quy mô dư nợ còn thấp, giải pháp nào để thúc đẩy tín dụng xanh, trái phiếu xanh Việt Nam?

Huy Khải

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/pgsts-nguyen-dinh-tho-du-an-cap-tin-dung-xanh-trai-phieu-xanh-nhung-co-the-sau-do-khong-con-xanh-nua-757-1173945.htm