Phái sinh biên lớn ăn cả LONG và SHORT + 50 điểm


Như quan điểm hôm qua chúng tôi đưa ra
Long 112x, đầu phiên thị trường chỉnh về 112x sau đó hồi lên 113x +10 điểm
Ngay sau khi thủng vùng hỗ trợ 1120 thì phái sinh giảm mạnh về 1080 +40 điểm

Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo 105x, chúng tôi sẽ cover SHORT và tham gia vị thế LONG. Thị trường có thể còn nhúng sâu đầu phiên mai, sau đó bật lại, đây cũng là thời điểm tốt để chốt SHORT và chờ tín hiệu mở vị thế LONG

1 Likes

khà khà, bác đánh nhạy phết , em cũng mới làm mấy chục Hđ short
em thấy bác nên làm riêng 1 topic : thị trường phái sinh- cập nhật hàng ngày , khi cơ sở đói ăn

Thanks b nhé, đoạn này chỉ có sang phái sinh ăn thôi

1 Likes