Phái Sinh lãi 86.6% trong 15 ngày

, , , ,

Người tốt thất lạc bao năm qua đây rồi:D

tham khảo thôi bác :smiley: tiện em hỗ trợ người khác

nay mình LOng 1/2 1048 1/2 1044 SL 1041.8 TP ngắn 56 59 63 72 tùy mồm anh em nhé


Mình mua mở vị thếThành quả phiên nay khá khó đánh khi quét SL giai đoạn này