Phân hóa chiến lược giảm lãi suất của các ngân hàng

Sau 4 lần hạ lãi suất điều hành, các ngân hàng đã thiết lập các mặt bằng lãi suất ở mốc thấp hơn, ở cả huy động và cho vay. Tuy nhiên, chiến lược giảm lãi suất các nhóm ngân hàng vẫn có sự khác biệt đáng kể. Đối với nhóm ngân hàng chuyên cho vay doanh nghiệp, nhóm này có tập khách hàng tập trung vào các doanh nghiệp lớn, tăng trưởng tín dụng tốt hơn trong nửa đầu năm. Nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước và nhóm ngân hàng tư nhân còn lại đều có mức giảm lãi suất huy động khác nhau. Phân hóa lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng cũng khác nhau, thể hiện ở mức giảm lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng tại các ngân hàng thương mại trong cả năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/phan-hoa-chien-luoc-giam-lai-suat-cua-cac-ngan-hang-259068.html

6 Likes